ČSCH

odborná skupina termické analýzy
česká společnost chemická

 
 
Chemické listy
   
Termoanalytický seminář - logo

Informace pro autory

Příspěvky je možné prezentovat formou přednášky nebo posteru. Předpokládaná délka přednášek je 15 – 20 minut, rozměry posterů max. 110 cm výška, 80 cm šířka. Organizátoři si vyhrazují právo změnit formu prezentace zvolenou autorem (časové a prostorové důvody).

Všechny prezentované příspěvky budou uveřejněny ve sborníku s ISBN.

Plné texty příspěvků mohou být napsány česky, slovensky nebo anglicky. Doporučeným textovým editorem je MS Office Word verze 97-2003 či MS Office Word 2007. Kompletní rozsah písemného sdělení by neměl překročit 6 stran, minimální délka příspěvku je stanovena na 2 strany.

Za formální úpravu textu odpovídá autor, texty nebudou dále redakčně upravovány. Do sborníku však nebudou zařazeny příspěvky, které výrazně odporují základním pravidlům a zvyklostem běžným ve vědeckých textech. Šablona s podrobnými pokyny je k dispozici zde.

Příspěvky zasílejte e-mailem v předepsaném formátu na adresu vaclav.slovak@osu.cz nejpozději do 31. srpna 2017.