ČSCH

odborná skupina termické analýzy
česká společnost chemická

 
 
Chemické listy
   
Termoanalytický seminář - logo

Informace pro autory

Předpokládaná délka přednášek je 15 – 20 minut, rozměry posterů max. 110 cm výška, 80 cm šířka. Organizátoři si vyhrazují právo změnit formu prezentace zvolenou autorem (časové a prostorové důvody).

Plné texty příspěvků mohou být napsány česky, slovensky nebo anglicky. Doporučeným textovým editorem je MS Word. Kompletní rozsah písemného sdělení by neměl překročit 6 stran, minimální délka příspěvku je stanovena na 2 strany.

Za formální úpravu textu odpovídá autor, texty nebudou dále redakčně upravovány. Do sborníku však nebudou zařazeny příspěvky, které výrazně odporují základním pravidlům a zvyklostem běžným ve vědeckých textech. Šablona s podrobnými pokyny je k dispozici zde

Příspěvky zasílejte e-mailem v předepsaném formátu na adresu vaclav.slovak@osu.cz nejpozději do 20. prosince 2021.

Další informace: www.thermal-analysis.cz
Kontakt na organizátory: Petra Šulcová, petra.sulcova@upce.cz