ČSCH

odborná skupina termické analýzy
česká společnost chemická

 
 
Chemické listy
   

Profil skupiny

Odborná skupina termické analýzy sdružuje české badatele a výzkumné skupiny používající jako charakterizační nástroj pro studované látky různé metody termické analýzy (DTA, DSC, TGA, ETA, dilatometrie) a kalorimetrie. Předmětem činnosti je zprostředkování výměny informací v oblasti termické analýzy včetně pořádání konferencí a seminářů. Skupina je členem Mezinárodní konfederace pro termickou analýzu a kalorimetrii (ICTAC).

 

 

 

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR