ČSCH

odborná skupina termické analýzy
česká společnost chemická

 
 
Chemické listy
   
Termoanalytický seminář - logo Termoanalytický seminář - logo

Odborná skupina termické analýzy České společnosti chemické

pořádá

TERMOANALYTICKÝ SEMINÁŘ

10. říjen 2019

Fakulta chemická, VUT Brno

Termoanalytický seminář se uskutečnil 10. října 2019 v prostorách Fakulty chemické VUT Brno. Cílem semináře bylo umožnit studentům, mladým i zkušeným vědcům výměnu poznatků a zkušeností s využíváním termoanalytických technik v různých oblastech výzkumu. Příspěvky bylo možné na semináři prezentovat formou krátkých přednášek nebo posterů. Všechny prezentované příspěvky byly uveřejněny ve sborníku s ISBN.